Blog

księgowy

Prowadzenie księgowości – samodzielnie, czy z pomocą biura księgowego?

Prowadzenie księgowości jest kluczowym elementem zarządzania każdą firmą, niezależnie od jej wielkości czy branży. Sprawne sporządzanie dokumentacji finansowej pozwala nie tylko na bieżące monitorowanie stanu finansów przedsiębiorstwa, ale również stanowi podstawę do planowania. Dzięki rzetelnej rachunkowości przedsiębiorca może dokonywać świadomych decyzji inwestycyjnych, zarządzać przepływami pieniężnymi oraz optymalizować koszty działalności. Dodatkowo prawidłowo prowadzona księgowość jest wymagana przez prawo i niezbędna do prawidłowego rozliczania się z urzędami skarbowymi, co zapobiega możliwości wystąpienia konsekwencji prawnych, takich jak kary finansowe. Księgowość dla firm w Środzie Wielkopolskiej oferuje P&G Finance Biuro rachunkowe.

Czytaj więcej

księgowa z segregatorami przed komputerem

Czym jest KPiR i kto ma obowiązek ją prowadzić?

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z wieloma obowiązkami formalnymi, w tym należytym dokumentowaniem przeprowadzanych transakcji, które będzie stanowiło podstawę do rzetelnego określenia osiąganych przychodów i ponoszonych kosztów oraz wyliczenia wysokości należnego podatku. Zapisy księgowe mogą być jednak sporządzanie w różnych formach, zależnie od wielkości danego przedsięwzięcia i skali jego działania. W grę może tu wchodzić zarówno księgowość pełna, jak i jej formy uproszczone np. w postaci KPiR. Pewność, że wszystko odbędzie się w tym obszarze prawidłowo, można zyskać dzięki współpracy z odpowiednim biurem rachunkowym. W Gnieźnie i okolicach usługi tego rodzaju oferuje P&G Finance. Przekonajmy się, czym jest KPiR i sprawdźmy, kiedy się w niej korzysta.

Czytaj więcej

wniosek kredytowy

Sporządzanie wniosków kredytowych – samodzielnie, czy z pomocą profesjonalistów?

Obsługa księgowa firm wiąże się przede wszystkim z prowadzeniem dokumentacji potrzebnej do rejestrowania wykonywanych operacji gospodarczych oraz ustalania poziomu uzyskiwanych przychodów i ponoszonych kosztów, co pozwala na określenie wysokości zobowiązań podatkowych. Specjalizujące się w tym obszarze firmy takie jak Biuro Rachunkowe P&G Finance oferują jednak z reguły szerszy wachlarz usług obejmujący również zajmowanie się sprawami płacowo-kadrowymi, a także sporządzanie niezbędnych sprawozdań finansowych. W grę wchodzi także wsparcie przy staraniu się przez dany podmiot o finansowanie zewnętrzne. Przekonajmy się, dlaczego pomoc przy przygotowaniu wniosku kredytowego okaże się tak cenna.

Czytaj więcej

deklaracja zus

Kto ma obowiązek sporządzania deklaracji ZUS?

Jednym z obowiązków ciążących na osobach prowadzących działalność gospodarczą jest prawidłowe naliczanie oraz odprowadzanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, a także ubezpieczenie zdrowotne. Dotyczy to zarówno firm jednoosobowych, jak i podmiotów, które zatrudniają pracowników. Powinności wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oznaczają jednak również konieczność przygotowywania i przesyłania stosownych deklaracji rozliczeniowych. Wsparciem przy wywiązywaniu się z wykonywania nakładanych przez istniejące regulacje formalności będzie współpraca z odpowiednim biurem rachunkowym. W Gnieźnie i okolicach usługi takie oferuje P&G Finance. Przekonajmy się, co wiąże się z wysyłaniem dokumentacji zusowskiej.

Czytaj więcej

sprawozdanie statystyczne

Czym są sprawozdanie statystyczne i kto musi je złożyć?

Obowiązujące przepisy nakładają na przedsiębiorców wiele obowiązków formalnych, jednak część z nich nie jest zbyt dobrze znana. Wśród powinności ciążących na działających w naszym kraju firmach, poza wypełnianiem niezbędnej dokumentacji księgowej oraz przygotowaniem deklaracji podatkowych i rozliczeń z ZUS-em konieczne jest też wypełnianie i odsyłanie informacji, których żąda Główny Urząd Statystyczny. Z uwagi na specjalistyczną wiedzę niezbędną do ich przygotowania, zadanie to najlepiej zlecić obsługującemu dany podmiot biuru rachunkowemu. W Gnieźnie zajmuje się tym Biuro Rachunkowe P&G Finance. Przyjrzyjmy się bliżej obowiązkom statystycznym firm.

Czytaj więcej