Blog

wniosek kredytowy

Sporządzanie wniosków kredytowych – samodzielnie, czy z pomocą profesjonalistów?

Obsługa księgowa firm wiąże się przede wszystkim z prowadzeniem dokumentacji potrzebnej do rejestrowania wykonywanych operacji gospodarczych oraz ustalania poziomu uzyskiwanych przychodów i ponoszonych kosztów, co pozwala na określenie wysokości zobowiązań podatkowych. Specjalizujące się w tym obszarze firmy takie jak Biuro Rachunkowe P&G Finance oferują jednak z reguły szerszy wachlarz usług obejmujący również zajmowanie się sprawami płacowo-kadrowymi, a także sporządzanie niezbędnych sprawozdań finansowych. W grę wchodzi także wsparcie przy staraniu się przez dany podmiot o finansowanie zewnętrzne. Przekonajmy się, dlaczego pomoc przy przygotowaniu wniosku kredytowego okaże się tak cenna.

Czytaj więcej

deklaracja zus

Kto ma obowiązek sporządzania deklaracji ZUS?

Jednym z obowiązków ciążących na osobach prowadzących działalność gospodarczą jest prawidłowe naliczanie oraz odprowadzanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, a także ubezpieczenie zdrowotne. Dotyczy to zarówno firm jednoosobowych, jak i podmiotów, które zatrudniają pracowników. Powinności wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oznaczają jednak również konieczność przygotowywania i przesyłania stosownych deklaracji rozliczeniowych. Wsparciem przy wywiązywaniu się z wykonywania nakładanych przez istniejące regulacje formalności będzie współpraca z odpowiednim biurem rachunkowym. W Gnieźnie i okolicach usługi takie oferuje P&G Finance. Przekonajmy się, co wiąże się z wysyłaniem dokumentacji zusowskiej.

Czytaj więcej

sprawozdanie statystyczne

Czym są sprawozdanie statystyczne i kto musi je złożyć?

Obowiązujące przepisy nakładają na przedsiębiorców wiele obowiązków formalnych, jednak część z nich nie jest zbyt dobrze znana. Wśród powinności ciążących na działających w naszym kraju firmach, poza wypełnianiem niezbędnej dokumentacji księgowej oraz przygotowaniem deklaracji podatkowych i rozliczeń z ZUS-em konieczne jest też wypełnianie i odsyłanie informacji, których żąda Główny Urząd Statystyczny. Z uwagi na specjalistyczną wiedzę niezbędną do ich przygotowania, zadanie to najlepiej zlecić obsługującemu dany podmiot biuru rachunkowemu. W Gnieźnie zajmuje się tym Biuro Rachunkowe P&G Finance. Przyjrzyjmy się bliżej obowiązkom statystycznym firm.

Czytaj więcej