Blog

sprawozdanie statystyczne

Czym są sprawozdanie statystyczne i kto musi je złożyć?

Obowiązujące przepisy nakładają na przedsiębiorców wiele obowiązków formalnych, jednak część z nich nie jest zbyt dobrze znana. Wśród powinności ciążących na działających w naszym kraju firmach, poza wypełnianiem niezbędnej dokumentacji księgowej oraz przygotowaniem deklaracji podatkowych i rozliczeń z ZUS-em konieczne jest też wypełnianie i odsyłanie informacji, których żąda Główny Urząd Statystyczny. Z uwagi na specjalistyczną wiedzę niezbędną do ich przygotowania, zadanie to najlepiej zlecić obsługującemu dany podmiot biuru księgowemu. W Gnieźnie zajmuje się tym Biuro Rachunkowe P&G Finance. Przyjrzyjmy się bliżej obowiązkom statystycznym firm.

Czytaj więcej