Sporządzanie sprawozdań finansowych

Sporządzamy sprawozdania finansowe – z tej usługi korzysta wiele firm ze Środy Wielkopolskiej i okolicznych miejscowości. Warto wiedzieć o tym, że prawidłowo i rzetelnie przygotowana analiza jest wiernym odzwierciedleniem finansowej kondycji przedsiębiorstwa. Zgodnie z obowiązującymi przepisami sprawozdanie musi być sporządzone na dzień, w którym przypada zamknięcie ksiąg rachunkowych (bądź na inny dzień bilansowy).

Sprawdź, co powinno zawierać sprawozdanie finansowe:

  • bilans,
  • rachunek zysków i strat,
  • zestawienie zmian w kapitale własnym,
  • rachunek przepływów pieniężnych.

 

Ocena kondycji przedsiębiorstwa

Współpraca z zaufanym biurem rachunkowym to gwarancja sukcesu! Nasi doświadczeni księgowi dokonają precyzyjnej analizy wyników. To doskonały sposób na ocenę potencjału firmy.

Aby uniknąć kosztownych kar, należy złożyć sprawozdanie w terminie. W tym celu skontaktuj się z zaufanym biurem rachunkowym – dodatkowo masz pewność, że zadbamy o wiarygodność i poprawność obliczeń. Jesteśmy do Twojej dyspozycji!