Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów

laptop na biurku

W ramach obsługi księgowej dla firm zapewniamy prowadzenie księgi przychodów i rozchodów. Usługi księgowości uproszczonej kierujemy do podmiotów zobowiązanych do prowadzenia tej formy rozliczeń – osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych i spółek partnerskich, których przychody netto ze sprzedaży w roku poprzednim nie przekroczyły równowartości 2 mln euro.

Prowadzone przez nas usługi uproszczonej księgowości obejmują prowadzenie rejestrów przychodów: ze sprzedaży i innych źródeł, zakupu towarów handlowych oraz wydatków związanych z wynagrodzeniami i prowadzeniem działalności gospodarczej. Korzystającym z naszych usług firmom zapewniamy także bieżące doradztwo w sprawach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Nasze usługi w zakresie księgowości uproszczonej obejmują:

  • bieżącą ewidencję operacji gospodarczych,
  • prowadzenie ewidencji zakupów i sprzedaży,
  • sporządzanie i przekazywanie do Urzędu Skarbowego deklaracji VAT i VAT-UE,
  • sporządzanie rozliczeń PIT,
  • doradztwo w sprawach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  • reprezentowanie Klientów z kontaktach z Urzędem Skarbowym i ZUS.