Obsługa kadrowo-płacowa

banknoty w maszynie do liczenia pieniędzy

Naszym Klientom oferujemy kompleksową obsługę kadrowo-płacową. Sporządzamy, prowadzimy i nadzorujemy całość dokumentacji kadrowo-płacowej. Na potrzeby spraw związanych z zatrudnieniem sporządzamy umowy o pracę i umowy cywilno-prawne oraz kompletujemy niezbędną dokumentację pracowniczą. W ramach bieżącej obsługi kadrowo-płacowej prowadzimy rejestry, listy płac oraz naliczamy i wypłacamy wynagrodzenia. Dokonujemy również rozliczeń z ZUS, prowadzimy ewidencję urlopów, zwolnień lekarskich oraz okresów zasiłkowych.

Powierzając nam obsługę kadrowo-płacową firmy, Klienci zyskują gwarancję poprawności dokumentacji pracowniczej. Sprawujemy nadzór nad procedurami zatrudnienia i dopilnowujemy terminowości wypłat. Powierzenie nam obsługi kadr i płac przekłada się również na zmniejszenie kosztów administracyjnych firmy związanych zazwyczaj z koniecznością tworzenia działu kadrowego.

Nasze usługi w zakresie obsługi kadrowo- płacowej obejmują:

  • prowadzenie i nadzór nad dokumentacją pracowniczą,
  • sporządzanie umów o pracę, umów zleceń i umów o dzieło,
  • naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac,
  • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
  • obliczanie składek i prowadzenie rozliczeń z ZUS,
  • prowadzenie ewidencji urlopów, zwolnień lekarskich oraz okresów zasiłkowych
  • wystawianie zaświadczeń związanych z zatrudnieniem i wynagrodzeniem,
  • przygotowywanie raportów, sprawozdań i rozliczeń.