Prowadzenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

srebrny laptop obok dokumentów

Oferowane przez nas usługi księgowe obejmują prowadzenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Usługi ewidencji ryczałtowej oferujemy Klientom, których działalność jest oparta o ryczałt podatkowy. Ewidencję ryczałtową prowadzimy w sposób uporządkowany i chronologiczny, gwarantując prawidłowość i terminowość rozliczeń. Nasi Klienci mogą również liczyć na kompleksowe wsparcie księgowe i bieżące doradztwo w sprawach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Nasze usługi w zakresie ewidencji ryczałtowej obejmują:

  • prowadzenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym,
  • prowadzenie ewidencji dla celów rozliczania podatku VAT,
  • ustalanie wysokości zaliczek na zryczałtowany podatek dochodowy,
  • sporządzanie rozliczeń PIT,
  • sporządzanie i przekazywanie do Urzędów Skarbowych deklaracji VAT i VAT-UE,
  • reprezentowanie Klientów w kontaktach z Urzędami Skarbowymi i ZUS,
  • sporządzanie sprawozdań dla GUS i NBP.