Księgi handlowe

okulary obok kalkulatora

Oferta usług księgowych "P&G Finance" Biuro Rachunkowe Sp. z o.o. obejmuje prowadzenie ksiąg handlowych. W ramach usług pełnej księgowości zapewniamy obsługę wszystkich procesów księgowych w firmie i kompleksowe wsparcie w zarządzaniu finansami. Usługi pełnej księgowości oferujemy podmiotom zobowiązanym do prowadzenia tej formy rozliczeń, czyli: spółkom kapitałowym prawa handlowego, spółkom osobowym prawa handlowego, a także: spółkom jawnym osób fizycznych, spółkom partnerskim, spółkom cywilnym osób fizycznych i jednoosobowym działalnościom gospodarczym osób fizycznych po spółkach cywilnych, których przychody za poprzedni rok obrotowy przekroczyły 2 mln euro. Księgi handlowe prowadzimy również dla podmiotów otrzymujących dotacje lub subwencje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub funduszów celowych.

Nasze usługi w zakresie pełnej księgowości obejmują:

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości,
  • sporządzenie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych,
  • sporządzanie sprawozdań finansowych,
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
  • rozliczenia podatku VAT oraz VAT-UE,
  • sporządzanie sprawozdań dla GUS i NBP,
  • reprezentowanie Klientów z kontaktach z Urzędem Skarbowym i ZUS
  • sporządzenie raportów i sprawozdań dla zarządu spółki.