Księgi handlowe

okulary obok kalkulatora

Księga handlowa musi zawierać zestawienia zdarzeń gospodarczych – od wykazów obrotów, poprzez wykaz salda, aż po inwentarz. Do jej prowadzenia zobowiązane są nie tylko osoby prowadzące działalność gospodarczą (przychody netto za poprzedni rok obrotowy muszą wynieść co najmniej równowartość 1 200 000 euro), ale i spółki prawa handlowego, cywilne czy partnerskie.

Współpraca z zaufanym biurem rachunkowym to gwarancja tego, że księga będzie prowadzona na bieżąco, prawidłowo, a także terminowo. Naszym Klientom niejednokrotnie podkreślamy, jak istotne jest przechowywanie faktur i rachunków – dokumenty te stanowią potwierdzenia zdarzeń gospodarczych. Skontaktuj się z nami już dziś w celu ustalenia szczegółów.