Czym jest KPiR i kto ma obowiązek ją prowadzić?

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z wieloma obowiązkami formalnymi, w tym należytym dokumentowaniem przeprowadzanych transakcji, które będzie stanowiło podstawę do rzetelnego określenia osiąganych przychodów i ponoszonych kosztów oraz wyliczenia wysokości należnego podatku. Zapisy księgowe mogą być jednak sporządzanie w różnych formach, zależnie od wielkości danego przedsięwzięcia i skali jego działania. W grę może tu wchodzić zarówno księgowość pełna, jak i jej formy uproszczone np. w postaci KPiR. Pewność, że wszystko odbędzie się w tym obszarze prawidłowo, można zyskać dzięki współpracy z odpowiednim biurem rachunkowym. W Gnieźnie i okolicach usługi tego rodzaju oferuje P&G Finance. Przekonajmy się, czym jest KPiR i sprawdźmy, kiedy się w niej korzysta.

Co trzeba wiedzieć o KPiR?

KPiR to skrót od księgi przychodów i rozchodów będącej dopuszczoną na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów formą księgowości uproszczonej. Może ona być prowadzona w postaci tradycyjnej, a więc zbroszurowanej tabeli z ponumerowanymi kartami, gdzie zapisuje się poszczególne zdarzenia gospodarcze albo elektronicznej, gdy całość danych jest przechowywana w specjalistycznym oprogramowaniu. Do KPiR trafiają wszystkie podstawowe informacje o konkretnych transakcjach m.in. ich data, nazwa kontrahenta, typ zdarzenia, a także numer dowodu księgowego oraz kwoty związane z poniesieniem wydatku lub uzyskaniem przychodu.

Kto może korzystać z KPiR?

Podatkowa księga przychodów i rozchodów może być prowadzona wyłącznie przez podmioty wprost do tego uprawnione. Będą to jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne, a także część spółek osobowych działających na podstawie kodeksu spółek m.in. spółka jawna. Warto jednak pamiętać, że prawo do korzystania z KPiR traci się wraz z przekroczeniem progu równowartości 2 milionów euro przychodu.