Czym są sprawozdanie statystyczne i kto musi je złożyć?

Obowiązujące przepisy nakładają na przedsiębiorców wiele obowiązków formalnych, jednak część z nich nie jest zbyt dobrze znana. Wśród powinności ciążących na działających w naszym kraju firmach, poza wypełnianiem niezbędnej dokumentacji księgowej oraz przygotowaniem deklaracji podatkowych i rozliczeń z ZUS-em konieczne jest też wypełnianie i odsyłanie informacji, których żąda Główny Urząd Statystyczny. Z uwagi na specjalistyczną wiedzę niezbędną do ich przygotowania, zadanie to najlepiej zlecić obsługującemu dany podmiot biuru rachunkowemu. W Gnieźnie zajmuje się tym Biuro Rachunkowe P&G Finance. Przyjrzyjmy się bliżej obowiązkom statystycznym firm.

Co trzeba wiedzieć o obowiązkach statystycznych?

Konieczność przygotowywania i odsyłania sprawozdań statystycznych wynika z Ustawy o statystyce publicznej, a zakres tematyczny, przedmiotowy i podmiotowy badań statystycznych oraz związane z nimi obowiązki określa zatwierdzany corocznie przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia Program badań statystycznych statystyki publicznej (PBSSP). Zależnie od sytuacji udział w badaniach, a więc i konieczności wypełniania poszczególnych dokumentów może być obowiązkowy albo dobrowolny. Jest to o tyle istotne, że w razie niewysłania formularza albo podania nieprawdziwych lub niepełnych informacji trzeba liczyć się z odpowiedzialnością w postaci grzywny, a w niektórych przypadkach nawet ograniczenia lub pozbawienia wolności.

Jakie sprawozdania i w jaki sposób należy wypełniać?

Obowiązki związane ze sprawozdawczością statystyczną realizuje się przez platformę cyfrową udostępnianą przez GUS. Konkretne dokumenty wypełnia się po zalogowaniu się na konto danego podmiotu, gdzie znajdują się poszczególne formularze sprawozdawcze. W zależności od PBSSP w danym roku mogą to być rozmaite pozycje. W roku 2023 konieczne było m.in. przygotowanie formularza G-06 – Sprawozdanie o odpadach nadających się do recyklingu albo formularza Z-03 – Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach.