Kto ma obowiązek sporządzania deklaracji ZUS?

Jednym z obowiązków ciążących na osobach prowadzących działalność gospodarczą jest prawidłowe naliczanie oraz odprowadzanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, a także ubezpieczenie zdrowotne. Dotyczy to zarówno firm jednoosobowych, jak i podmiotów, które zatrudniają pracowników. Powinności wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oznaczają jednak również konieczność przygotowywania i przesyłania stosownych deklaracji rozliczeniowych. Wsparciem przy wywiązywaniu się z wykonywania nakładanych przez istniejące regulacje formalności będzie współpraca z odpowiednim biurem rachunkowym. W Gnieźnie i okolicach usługi takie oferuje P&G Finance. Przekonajmy się, co wiąże się z wysyłaniem dokumentacji zusowskiej.

Co trzeba wiedzieć o deklaracji DRA?

Obowiązujące przepisy wymagają od przedsiębiorców opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za siebie oraz zatrudnianych pracowników. Niezbędne okazuje się jednak również przekazywanie do ZUS-u deklaracji DRA. Jest ona sporządzana przez każdego płatnika składek i powinna uwzględniać osoby objęte ubezpieczeniem. Deklaracje zusowskie mogą być przygotowywane w programie płatnik lub z wykorzystaniem oprogramowania księgowego i przesyłane drogą elektroniczną. Warto pamiętać, że przy zatrudnianiu pracowników konieczne będą także inne deklaracje. Może to być RZA, jeśli pracownicy są zgłoszeni tylko do ubezpieczenia zdrowotnego lub RCA, jeśli są objęci ubezpieczeniem zdrowotnym i społecznym.

Kiedy składa się deklarację DRA?

Deklaracja DRA musi być przekazana do ZUS w odpowiednim terminie. Do 5. dnia następnego miesiąca składają ją jednostki i zakłady budżetowe, do 15. dnia następnego miesiąca płatnicy posiadający osobowość prawną np. spółki prawa handlowego, a do 20. dnia następnego miesiąca pozostali płatnicy, w tym jednoosobowe działalności gospodarcze oraz firmy nie mające osobowości prawnej, lecz zatrudniające pracowników.